URL structuur

Een URL (Uniform Resource Locator) is het adres van een webpagina op het internet. Elke URL is uniek en is opgebouwd uit verschillende onderdelen. In dit artikel bespreken we de opbouw van een goede URL structuur en waar je moet op letten voor SEO.

Anatomie van de URL

De anatomie van een URL kunnen we eenvoudig uitleggen aan de hand van onderstaand voorbeeld.

URL structuur optimaliseren voor SEO
  1. Protocol: dit kan verschillende vormen aannemen, meestal is dit http:// of https:// (waarbij de “s” voor “secure” staat). Google geeft de voorkeur aan een https domein aangezien dit een beveiligde omgeving is.
  2. Subdomein: dit kan van alles zijn. Meestal is dit ‘www’, maar dit kan bijvoorbeeld ook ‘shop’, ‘blog’ of ‘portal’ zijn.
  3. Domein: dit is de benaming van de website.
  4. Top-level domein (TLD): ook hier kan dit weer van alles zijn. De meeste websites kiezen voor een ccTLD (country code Top Level Domain) zoals .be, .nl of een .de. Grotere websites, die meerdere talen op hun site aanbieden, kiezen vaak voor een .com domein, dit noemen we een gTLD (generic Top Level Domain).
  5. Folders of sub directories: dit zijn mapjes die aangeven waar bepaalde pagina’s staan op de website.
  6. Pagina: dit is de paginanaam, het uiteindelijke onderdeel van de pagina waar je op terecht komt na het aanklikken of ingeven van een URL.
  7. Named anchor (Anker): je kan verschillende ankers hebben op een pagina. Als je op een bepaalde link klikt, kan het zomaar zijn dat je verspringt naar een andere sectie op diezelfde pagina. We noemen dit ook een jump link of page jump.

Hieronder kan je de volledige URL cheat sheet van MOZ terugvinden.

url structuur voor seo 1

Belang van goede URLs

Er zijn vier redenen waarom URLs belangrijk zijn voor SEO:

1. Verbeterde user experience

In eerste instantie zorgt en goede, propere URL voor een verbeterde user experience (gebruikerservaring). Dit zowel voor de surfer als voor Google. De URL moet duidelijk aangeven waarover de pagina gaat. Onderstaand voorbeeld geeft duidelijk aan dat de betreffende pagina over website audits gaat:

https://pieterverschueren.com/website-audit/

2. Rankings

URLs hebben een kleine invloed op je rankings in Google. Probeer je hoofdzoekwoord te verwerken in de URL. In bovenstaand voorbeeld is mijn hoofdzoekwoord “website audit“.

3. Links

Goed geschreven en korte URLs hebben soms geen anchor text nodig. Vooral op social media kan dit handig zijn, kijk maar onderstaand voorbeeld:

duidelijke url structuur 1 1024x228 1

Bij voorbeeld twee is de URL structuur veel beter en snap je direct waarover de pagina gaat.

4. Zichtbaarheid van URLs

URLs zijn op verschillende plaatsen zichtbaar. Ook daarom is het belangrijk om ze te optimaliseren. Ze zijn zichtbaar:

  1. In de web browser
  2. Op sociale media
  3. In Google en andere zoekmachines (boven de meta title en meta description)
url structuur in Google

Op bovenstaand voorbeeld zie je duidelijk de structuur van de website (boven de meta title en meta description). Dit komt omdat de breadcrumbs verrijkt zijn met structured data.

SEO abonnement op maat

Hulp nodig bij het herwerken van je URL structuur of andere SEO gerelateerde werkzaamheden? Wij hebben een interessant SEO pakket waarbij we gaan voor een langdurige en duurzame samenwerking. Iets voor jou?